קצין תגמולים מהו

מהו ומיהו הגוף המכונה קצין תגמולים ומהי תביעת קצין תגמולים.


קצין תגמולים הינו גוף המשויך למשרד הבטחון, אשר הוסמך ע"י שר המשפטים לטיפול בתביעות חיילים אשר נפגעו בצורה כלשהי (אבדן כושר פעילות תקינה, פציעה, מחלה וכיוצא בזה) במהלך ועקב שירותם הצבאי. קצין התגמולים משמש כאוטוריטה מלאה לקביעת זכאות קבלת פיצויים לחיילים בשירות סדיר וקבע, חיילים משוחררים וחיילים בשירות מילואים.

היות ושירותם של חיילי צה"ל במדינת ישראל הינו שירות חובה, מחובתו של משרד הביטחון לדאוג ולפצות במידת הצורך את אותם החיילים אשר נפגעו במהלך ועקב שירותם הצבאי, ובעקבות כך סובלים ממחלה, חבלה או נכות (הגדרת המושג "נכות" עפ"י "חוק הנכים" - "איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, בין גופנית ובין שכלית, או פחיתתו של כושר זה").

על מנת להיות מוכר על ידי משרד הבטחון כזכאי, על החייל הנפגע להגיש בקשת זכאות לקצין התגמולים. הלה יבחן את הבקשה, תוך עיון מדוקדק במסמכים רלוונטיים והמלצות רפואיות הקשורות בתביעה (חשוב לדעת שתהליך זה עלול לארוך מספר חודשים). במידה וקצין התגמולים אישר את הבקשה, הוא מעביר את התיק להמשך טיפולה של הועדה הרפואית, ומלווה את התהליך עד שלב סופי - קבלה / דחיית המלצות הועדה, אישור התביעה ומתן פיצויים או דחיית התביעה, בהסתמך על חוות דעת רפואית וחוק הנכים (תשי"ט-1959).
במקרה והחליט קצין התגמולים לדחות את התביעה, עליו ליידע את התובע ולספק הסבר מנומק, בנוסף לצירוף חוות דעת רפואית ופרוטוקול הוועדה הרפואית, אשר היוו משקל קריטי בהחלטתו (למעט תיקים בהם הפרוטוקול חסוי). בהחלטתו של קצין תגמולים תצוין זכות התובע לערער על ההחלטה, המועד לערעור וכתובת הועדה אליה עליו לפנות.

על-פי חוק, ניתן להגיש את התביעה לא יאוחר מ- 3 שנים בלבד מיום השחרור מהשירות הצבאי, כל יום מעבר לתקופה זו - ייחשב במסגרת תקופת התיישנות לתביעות לפי חוק הנכים, אך בידי קצין התגמולים הסמכות להאריך תקופה זו, בתנאי שאירוע התאונה תועד ברשומות צה"ל או ברשומות מוכרות אחרות, המנוהלות ע"י המדינה.

על מנת לקבל פיצויים מביטוח לאומי ומהרשויות השונות, חובה על התובע הנפגע להוכיח לקצין התגמולים ע"י ראיות מוצקות (מסמכים רפואיים, חוו"ד מומחים, דו"ח פציעה, סיכום רפואי וכו') כי המחלה / הנכות נגרמו לו עקב / במהלך השירות הצבאי.

שלב קבלת הכרה בנכות ע"י תביעת קצין תגמולים הינו אקוטי, היות ועל פיו יקום דבר - הוא זה שיחליט האם להכיר בתביעה ולהמשיך בתהליך עד סופו (מתן פיצויים / דחיית תביעה), או האם לדחותה על הסף. על החלטתו של קצין התגמולים ניתן לערער תוך 45 יום בלבד בפני ועדת ערעורים אשר נוכח בה, בין השאר, שופט בית משפט השלום.
חשוב לציין, כי גם לאחר שקיבל הנפגע התובע את אישור קצין התגמולים והכרתו בנפגע כנכה, אין הדבר אומר כי יכול הוא לנוח על זרי השושנים ולהמתין לכספי הפיצויים: הועדה הרפואית מטעם משרד הביטחון היא זו אשר תקבע את אחוזי הנכות ואת גובה הפיצויים בהתאמה: נכה אשר דרגת נכותו היא בין 10% ל-19%, יקבל מענק חד פעמי, ואילו נכה אשר דרגת נכותו בין 20% ל-100% נחשבת עפ"י חוק ל"דרגת נכות צמיתה" והוא יקבל קצבה חודשית קבועה.