יחסי חרדים חילונים

לימדו על היחס בין החילונים והחרדים בארץ ישראל


נדמה כי כיום אין בעולם ולו מדינה אחת המסוגלת להתקיים ללא סכסוכים פנימיים ולו הקלים ביותר ובייחוד כאשר באותה המדינה מתקיימות מספר קבוצות דתיות או זרמים שונים של אותה הדת, הדבר וודאי יצור לעתים מתחים. גם בישראל ואולי בייחוד בישראל, אנו עדים לניסיונות ליצור דו קיום בין מספר דתות, אך גם בין הקבוצות או הזרמים השונים המרכיבים את היהדות כולל חילונים, חרדים, דתיים לאומיים וכדומה.

אם בוחנים את היחסים בין הקבוצות השונות ביהדות, נדמה כי אילו המורכבים ביותר הם אילו של החרדים והחילוניים, כאשר פעמים רבות הסכסוכים שבקשר המורכב מוזנים יותר מהעיתונים או דרך חדשות היום יותר מאשר תקשורת בין אישית של שני הצדדים. את המתח בין שתי קבוצות האוכלוסייה ניתן להרגיש באופן ברור בייחוד באזורים בהם הם חיים זה לצד זה כמו בעיר המורכבת ירושלים ונדמה כי אורחות החיים השונים כל כך מביאים מדי תקופה את אותו המתח גם לפיצוצים.

כמו בכל סכסוך או מתח בין שני צדדים, כל צד מחזיק כמובן בטיעונים משכנעים המסבירים מדוע אילו מהעבר השני טועים, כאשר בסכסוך שבין חרדים לחילונים החרדים אשר מחזיקים באמונה כי אי מילוי מצוות מרחיק את ביאת המשיח, מאמינים כי החילוניים שלא מקפידים על אף אחת מן המצוות ודואגים רק לחגוג באופן שטחי את החגים, להשתמש בשירותיו של רב בחופה או בבר מצווה, מרחיקים מעצם כפירתם את ביאת המשיח ומזיקים לעם היהודי.

החרדים מאמינים גם שהקב"ה אשר בחר בעם היהודי כעם סגולה, הבטיח לקיים אותנו תמיד ולכן גם מדינת היהודים לא זקוקה לצבא מול אויביה. אך מיותר לציין כי אילו מהצד החילוני שגדלו על מסורת על פיה העם היהודי תמיד נרדף וכעת עלינו לעמוד על שלנו ולשמור על מדינתנו, רואה בסירוב של הצד הדתי לשרת בצבא את אחת מנקודות המחלוקת הגדולות ביותר, שהיא גם זו שעולה שוב ושוב בדיונים שונים בתקשורת והיא זו שמזינה את אותם פיצוצים שמביאות לנו חדשות היום.

עקב העובדה כי החרדים מאמינים שמילוי מצוות כולל גם לימוד תורה מהבוקר עד הערב, יחד עם מצוות פרו ורבו מובילה לכך כי המגזר החרדי מתאפיין במשפחות מרובות ילדים בהם האב לרוב לומד בישיבה במקרים רבים במימון המדינה והאם אחראית על פרנסת המשפחה. החילונים מצידם מחזיקים בדעה כי אין על המדינה לממן אורח חיים דתי של מגזר כלשהו ורבים מהם אף חשים כי המגזר החרדי כופה לעתים את אורח חייו על יתר אזרחי המדינה, מה שבא לידי ביטוי בסגירת בתי עסק בשבתות וחגים או קריאות ללבוש צנוע גם בקרב בנות המגזר החילוני.

יחד עם הקרעים הברורים, נעשו בעבר כבר לא מעט ניסיונות לגשר בין שני הצדדים ובין היתר אף הוקמה בחטיבת הנח"ל יחידה שזכתה לשם 'הנח"ל החרדי' ובה משרתים צעירים חרדים, כאשר הצבא מצידו דואג לכך שהשירות בצבא לא יפגע באורח חייהם הכשר. למרות הניסיונות להתקרב ולהתפשר נדמה כי החילונים והחרדים נשארים מרוחקים זה מזה כאשר לא ברור אם שתי קבוצות אשר מנהלות אורח חיים שונה כל כך יצליחו בשנים הקרובות להגיע לאיזושהי הסכמה והבנה.