עבירות צבאיות

תפקידיה של המשטרה הצבאית בטיפול בעבירות בצבא.


כחלק מתפקידה של המשטרה הצבאית עליה לאתר ולחשוף עבירות שונות המתרחשות במסגרת הצבאית על ידי חיילים ואזרחים כאחד. בארגון צבאי שמטרתו להגן על מדינת ישראל נחשפים חיילים למידע צבאי רגיש, לשימוש בסוגי נשק שונים ובציוד צבאי וטכנולוגי מהטובים והמתקדמים בעולם. כמדינה סובבת אויביה חייב הצבא להגן על המידע והכלים שברשותו שלא יגיעו לידי האויב, גילם הצעיר של חיילי השירות הסדיר מלווה ביכולת שיפוט לקויה בשל חוסר הבגרות שם אותם במקום מועד לעבירות חמורות מכיוון שאינם יכולים להבין את השלכות מעשיהם במלואן ולעיתים גם מתוך תמימות דעים הם עשויים לבצע עבירות חמורות ולהסב נזק משמעותי למערך הצבאי, בעיקר כשמדובר בעבירות ביטחון שדה, בטחון המידע ובעבירות מחשב.

עבירות חמורות נוספות בהן מתמקדת משטרה צבאית הן עבירות נשק. עבירות נשק הן שימוש בנשק שלא לצורך אימון או לחימה, שימוש לא ראוי בנשק, הסבת נזק לציוד צבאי, סחר בנשק וציוד צבאי. עבירות נשק הן עבירות פליליות מהחמורות בדין הצבאי, חלקן אמנם תאונות שנגרמו בשוגג אך תמיד יכלו להימנע אילו החייל היה נשמע להוראות הבטיחות הנשק.

עבירות צבאיות חמורות פחות אך נפוצות יותר מולן מתמודדת המשטרה הצבאית הן עבירות סמים ועריקות בשירות צבאי סדיר, קבע ומילואים. עבירות סמים על פי דיווחים הן עבירות שכיחות בקרב חיילי השירות הסדיר, כדי לאתר ולמנוע את עבירות הסמים בצבא מפעילה המשטרה הצבאית בדיקות פתע בכל בסיסי החייל ומבצעת מעקבים למניעת סחר והפצה של סמים בשטחים צבאיים ולאורך גבולות המדינה. עריקות מנגד היא עבירה משמעתית חמורה כאשר חייל נעדר במודע משירותו הצבאי ללא אישור ממפקדיו, הפרת פקודה משמעתית זו יכולה בקלות להגיע לאישום ומשפט צבאי ולהסתיים בתקופת מאסר בכלא צבאי.